Werkelijke prijs

Heb je er ooit bij stil gestaan dat je niet de werkelijke prijs voor veel producten betaalt? Ik ontd...