Project circulaire toekomst

Nadat ik me met een heel aantal duurzame thema´s heb bezig gehouden (lees meer bij Over mij), ben ik benieuwd wat het begrip circulaire economie inhoudt. Ik zie het in allerlei artikelen in de duurzame wereld langskomen, maar nergens vind ik een duidelijke uitleg van wat het begrip precies betekent. Of hoe de circulaire toekomst er dan in de praktijk uit zou komen te zien. Het lijkt alsof de circulaire economie nog een ver, onduidelijk station is. Of zijn er instanties en bedrijven die al helemaal weten hoe die circulaire toekomst eruit ziet?

In dit project ga ik op zoek naar alles wat ik over dit onderwerp kan vinden. En schrijf ik hier blogs over. Zo hoop ik voor mezelf en voor de lezers een steeds duidelijker beeld te schetsen van de circulaire toekomst. Uiteindelijk wil ik deze zoektocht samenvatten in een boek die handvatten kan bieden voor overheden en bedrijven die de circulaire economie in de praktijk willen brengen.

Het project bestaat uit 3 fases:

  1. Eerst schrijf ik een aantal blogs over wat ik zelf denk dat de circulaire economie inhoudt;
  2. Hier na ga ik op zoek naar boeken en artikelen over de circulaire economie en haal ik hier de nieuwe inzichten uit;
  3. Vervolgens ga ik met verschillende overheidsinstanties en bedrijven in gesprek om te zien hoe zij de circulaire toekomst vormgeven.