Donut economie

Circulariteit is het sluiten van de kringlopen voor spullen, grondstoffen en eten. De sociale kant...